Zasady cookie


Co to jest cookie?

Podczas przeglądania strony serwer obsługujący Motara umieszcza tak zwane pliki cookies na komputerze osoby przeglądającej wirtynę. Według definicji wikipedii cookie to "pakiet informacji, wysłany przez serwer przeglądarce, oraz odesłany przez przeglądarkę serwerowi przy każdej okazji skierowania do serwera zażądania informacji. Pliki cookie są tworzone przez serwer web za pomocą przeglądarki na komputerze użytkownika, na którym są one zapisane w odrębnym folderze."

Korzystając ze srony web Motar użytkownik zgadza się na to, aby strona korzystała z plików cookie zgodnie z niniejszym regulaminem cookie. Jeżeli użytkownik nie zgadza się z używaniem plików cookie w sposób i celach opisanych powyżej, ustawiając odpowiednio przeglądarkę może zablokować ich używanie (co miałoby negatywny wpływ na doświadczenie użytkownika na stronach Motar), lub może podjąć decyzję o zaniechaniu użytkowania systemu Motar.

Do jakich celów korzysta system Motar z plików cookie?

  • Pliki cookie (session) służący do identyfikacji użytkownika po zalogowaniu się
Te pliki cookie zapewniają, aby po zalogowaniu się w systemie Motar w trakcie przeglądania stron web była dla serwera zapewniona informacja, do której rejestracji dany użytkownik należy.

  • Pliki cookie zapewniające szybszą obsługę ston internetowych Motara.
Niektóre, wpisane na stronie web dane, które nie zmieniają się często (np. nazwisko użytkownika, nazwa użytkownika) system Motar przetrzymuje w plikach cookie, aby nie było potrzeby przy każdorazowym przeglądaniem strony kierowania zapytania z bazy danych.

  • Pliki cookie analityczne, śledzące
Te pliki cookie pomagają zrozumieć, jak użytkownicy wchodzą w kontakt z systemem Motar, poprzez dostarczanie informacji o przeglądanych witrynach, oraz o tym, ile czasu spędzają na stronie. To wspomaga poprawienie wydajności systemu.

  • Ukierunkowanie / Reklama
Te pliki cookie są przeznaczone do dostarczania takich treści, które są bardziej relewantne dla Państwa i Państwa kręgu zainteresowań, dostarczamy do użytkowników ukierunkowane przez nie reklamy, oraz pomagają też w ograniczaniu liczby okazji obejrzenia danej reklamy przez jednego użytkownika. Pomagają też w oszacowaniu skuteczności naszych kampanii reklamowych na stronach Motara.

Dostawcy zewnętrzni

W przypadku niektórych naszych partnerów (głównie agencji reklamowych) niezbędnym warunkiem z korzystania z ich usług jest używanie plików cookie. Takimi partnerami są: O tych plikach cookie dalsza informacja jest dostępna na stronach internetowych danych partnerów.

Kontrola i usuwanie plików Cookie

Większość przeglądarek jest zasadniczo ustawiona tak, aby przyjmować pliki cookie. To zasadnicze ustawienie może zostać zmienione tak, aby pliki cookie zostały zablokowane, lub tak, aby przed ustawieniem nowego pliku cookie na urządzeniu przeglądarka wyświetliła ostrzeżenie. W informajach przeglądarki lub w pomocy dostępna jest bardziej szczegółowa informacja na temat zarządzania plikami cookie. Zwracamy uwagę, iż w przypadku wyłączenia plików cookie używanych przez system Motar, poza zmniejszonym doświadczeniem użytkownika może również wystąpić działanie odbiegające od oczekiwanego, oraz dostępność niektórych (np. wymagających zalogowania) funkcji nie będzie gwarantowana.